Sallivaara

Poroisäntä: Näkkäläjärvi Iisko-Henrik
Puhelin: 040 481 7212
Sähköposti: sallivaaranpaliskunta@gmail.com

9 Sallivaara

Kotikunta: Inari
Pinta-ala: 2 988,8 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 7 500
Poronomistajia: 126

Sallivaaran paliskunta kuuluu Inarin merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Inarin kunnan länsipäässä. Paliskunta rajoittuu luoteessa Norjan rajaan, pohjoisessa Muotkatunturin, idässä Hammastunturin, etelässä Lapin ja Kuivasalmen ja lännessä Näkkälän paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 98,2 % on valtionmaata ja 1,8 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunta sijaitsee suurimmalta osaltaan Lemmenjoen kansallispuistossa ja Hammastunturin erämaa-alueella.

Paliskunnan pääerotusaita on Hirvassalmella. Toinen keskeinen erotusaita sijaitsee Lismassa. Vasanmerkintäaidat ovat Peltotunturissa ja Marastossa.

Paliskunnan poromiehet asuvat Lemmenjoen, Menesjärven, Kutturan, Lisman, Repojoen ja Ivalonmatin kylissä. Lisman kylä sijaitsee kokonaisuudessaan kansallispuiston sisällä.