Sallivaara

Poroisäntä: Näkkäläjärvi Nils-Heikki
Puhelin: 040 556 5820
Sähköposti: nils.heikki@gmail.com

9 Sallivaara

Kotikunta: Inari
Pinta-ala: 2 906 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 7 500
Poronomistajia: 120

Sallivaaran paliskunta kuuluu Inarin merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Inarin kunnan länsipäässä. Paliskunta rajoittuu luoteessa Norjan rajaan, pohjoisessa Muotkatunturin, idässä Hammastunturin, etelässä Lapin ja Kuivasalmen ja lännessä Näkkälän paliskuntiin.

Paliskunnan alueesta yli 95 % on valtionmaata. Paliskunta sijaitsee suurimmalta osaltaan Lemmenjoen kansallispuistossa ja Hammastunturin erämaa-alueella.

Paliskunnan pääerotusaita on Hirvassalmella. Toinen keskeinen erotusaita sijaitsee Lismassa. Vasanmerkintäaidat ovat Peltotunturissa ja Marastossa.

Paliskunnan poromiehet asuvat Lemmenjoen, Menesjärven, Kutturan, Lisman, Repojoen ja Ivalonmatin kylissä. Lisman kylä sijaitsee kokonaisuudessaan kansallispuiston sisällä.