Sattasniemi

Poroisäntä: Riipi Matti
Puhelin: 040 706 6832
Sähköposti: sattasniemimatti@gmail.com

17 Sattasniemi

Kotikunta: Sodankylä
Pinta-ala: 2 431,9 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 5 300
Poronomistajia: 163

Sattasniemen paliskunta kuuluu Sodankylän merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Sodankylän kunnassa. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Lapin, idässä Oraniemen, etelässä Syväjärven ja lännessä Kuivasalmen paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 85,9 % on valtionmaata ja on 14,1 % muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunnan alueella on Pomokairan suojelualue ja Kaarestunturin suojelualue jotka käsittää 31,5 % paliskunnan pinta-alasta. Paliskunnan alueella on viisi vesivoiman tuotantoon tarkoitettua tekoallasta. Lisäksi paliskunnassa on toistaiseksi toimintansa keskeyttänyt Pahtavaaran kultakaivos. Sodankylän varuskunta sijaitsee paliskunnan alueella.

Paliskunnan pääerotusaidat ovat Kautoselkä ja Sattasvaara. Muut aitapaikat ovat Kurkiperävaara, Kaarresselkä, Hirvilauttanen, Vanttio, Poksaselkä, Kuorajoki, Vuoromarova, Salmuri ja Kunnanen.

Paliskunnan asutus on vahvaa Sodankylän taajamassa. Rajalan kylä sijaitsee keskellä paliskuntaa ja muut kylät (Kersilö, Sattanen, Jeesiö ja Sodankylä) sijaitsevat paliskunnan laitamilla.