Taivalkoski

Poroisäntä: Käsmä Mika
Puhelin: 0400 173 980
Sähköposti: mika.kasma@paliskunnat.fi

48 Taivalkoski

Kotikunta: Taivalkoski
Pinta-ala: 2 459,2 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 2 500
Poronomistajia: 76

Taivalkosken paliskunta kuuluu Pudasjärven merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Taivalkosken, Posion, Suomussalmen ja Pudasjärven kunnan alueella. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Posion Livon ja Akanlahden, idässä Hossa-Irnin, etelässä Näljängän ja lännessä Pintamon ja Pudasjärven Livon paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 67,8 % on valtionmaata ja 32,2 % on muiden maanomistajien omistuksessa.

Paliskunnan pohjoisosaan on suunnitteilla Mustavaaran (vanadiini-rauta-titaani) kaivoksen uudelleen avaaminen. Kaivos sijoittuisi paliskunnan kesälaidunalueille.