Timisjärvi

Poroisäntä: Ruokamo Antti
Puhelin: 040 732 3919
Sähköposti:

36 Timisjärvi

Kotikunta: Posio
Pinta-ala: 971,2 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 1 900
Poronomistajia: 29

Timisjärven paliskunta kuuluu Itäkemijoen merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Posion kunnan länsi- ja pohjoisosassa, sekä osin myös Rovaniemen ja Kemijärven kaupunkien alueella.

Paliskunta rajoittuu lännessä Niemelän, Vanttauksen ja Pyhä-Kallion paliskuntiin, pohjoisessa Hirvasniemen ja Sallan paliskuntiin sekä idässä Tolvan ja etelässä Posion Livon paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 26,4 % on valtionmaata ja 73,6 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunnan alueella ovat Korouoman suojelualue ja Pyytöuoman suojelualue.

Paliskunnalla on 14 erotuspaikkaa, mutta myös siirtoaitoja käytetään.

Paliskunnan vakituinen asutus keskittyy Aittaniemen, Jumiskon, Suorsan, Lehtiniemen, Perä-Posion ja Pernun kyliin. Timisjärven paliskunnassa ei ole luontaiselinkeinotiloja.