Vanttaus

Poroisäntä: Karvonen Seppo
Puhelin: 040  741 1969
Sähköposti: vanttausplk@gmail.com

27 Vanttaus

Kotikunta: Rovaniemi
Pinta-ala: 793,1 km2
Suurin sallittu eloporomäärä: 1 200
Poronomistajia: 21

Vanttauksen paliskunta kuuluu Raudanjoen merkkipiiriin. Paliskunta sijaitsee Rovaniemen kaupungin kaakkoisosassa. Paliskunta rajoittuu pohjoisessa Pyhä-Kallion, idässä Timisjärven, etelässä Niemelän ja Narkauksen ja lännessä Poikajärven paliskuntiin.

Paliskunnan maapinta-alasta 50,8 % on valtionmaata ja 49,2 % on muiden maanomistajien omistuksessa. Paliskunnan alueella ei ole turvetuotantoa, mutta alueen suuret maatilat rajoittavat porojen laidunalueita.

Paliskunnalla ei ole este- tai laidunkiertoaitoja. Erotusaitapaikkoja on käytössä kuusi.

Paliskunnan poromiehet asuvat pääosin Kemijokivarressa. Taajamassa asuvia poromiehiä on muutamia.