Porovahingot

Porolla on poronhoitoalueella maanomistussuhteista riippumaton vapaa laidunnusoikeus. Tämä onkin poronhoidon tarkoituksenmukaisen toiminnan kannalta välttämätöntä.

Poron vapaa laidunnusoikeus perustuu poronhoitoalueen historiaan nautintaoikeuksineen ja se on tarkoitettu pysyväksi oikeudeksi.

Vapaana laiduntavaa poroa kohtaavat luonnonoloissa erilaiset vahingot. Yleisimpiä ovat petovahingot. Myös muun muassa liikenne ja irtokoirat aiheuttavat porovahinkoja vuosittain.

Toisinaan myös porot voivat aiheuttaa vahinkoa kulkeutuessaan toistuvasti väärään paikkaan. Ohjeita vahinkojen ehkäisemiseen ja vahinkotilanteissa toimimiseen löydät näiltä sivuilta.

 

Poromiehen silmin

Aslak Paltto: Poromiehen silmin (Areena 2019)