Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot.
Punaisen pisteen kohdalta avautuu kaavio.