PALISKUNTAIN YHDISTYKSEN LAUSUNNOT 2016 (sulje)

Sarakkeen voi lajitella järjestykseen otsikosta klikkaamalla.

Tiedostonimi Tyyppi Koko MuokkausPVM
EU_Mepit_muistio_poronlihan_suoramyynti_19-1-2016.pdf PDF 40.5 KB 20.1.2016
Eduskunnan_maatalousjaosto_HE_134_2016_valtion_talousarvioesitys_2017_6-10-2016.pdf PDF 223.3 KB 11.10.2016
Eduskunnan_talousvaliokunta_kuuleminen_he57_2016_18-5-2016.pdf PDF 50.2 KB 25.5.2016
Eduskunnan_ymparistovaliokunta_metsahallituslaki_kuuleminen_HE_132_vp_2015_9-2-2016.pdf PDF 106 KB 10.2.2016
Eduskunta_maa_ja_metsatalousvaliokunta_lausunto_HE_luopumistukilaki_muutos_1-11-2016.pdf PDF 48.6 KB 3.11.2016
Evira_alkutuotannon_valvontaohjeet_4-4-2016.pdf PDF 31.6 KB 5.4.2016
Evira_alkutuotannon_valvontaohjeet_8-2-2016.pdf PDF 32 KB 10.2.2016
Evira_ohje_elintarvikkeiden_pakastamiseen_elintarvikehuoneistoissa_29-3-2016.pdf PDF 32.7 KB 27.5.2016
Hyrynsalmen_kunta_Illevaara_tuulivoima_OYK_luonnos_4-5-2016.pdf PDF 48.9 KB 6.5.2016
Hyrynsalmen_kunta_oikaisuvaatimus_16-5-2016.pdf PDF 41 KB 19.5.2016
Inarin_kunta_Inarijarven_osayleiskaavaehdotus_15-9-2016.pdf PDF 69.9 KB 16.9.2016
Kainuun_liitto_Kainuun_maakuntakaava_OAS_3-3-2016.pdf PDF 48.4 KB 9.3.2016
Kainuun_liitto_Kainuun_maakuntakaava_lahtokohdat_tavoitteet_8-8-2016.pdf PDF 36.9 KB 11.8.2016
Kittilan_kunta_Levin_taajama_alue_4-3-2016.pdf PDF 40.4 KB 9.3.2016
Korkein_hallinto-oikeus_valitus_Py_merkkipaatos_Keskitalo_Isokaanta_25-2-2016.pdf PDF 74.1 KB 26.2.2016
Kuusamon_kaupunki_Kuusamo_Maaningan_tuulipuistoyleiskaava_29-12-2016.pdf PDF 486.8 KB 31.12.2016
Kuusamon_kaupunki_Kuusamo_strateginen_yleiskaavaehdotus_1-9-2016.pdf PDF 46.6 KB 6.9.2016
Lapin_ELY-keskus_hankesuunnitelma_POROVIVA_25-1-2016.pdf PDF 801.7 KB 25.1.2016
Lapin_ELY_Kemijarven_biojalostamo_YVA_ohjelma_10-10-2016.pdf PDF 49.9 KB 11.10.2016
Lapin_ELY_Leipion_laajennus_YVA_selostus_16-5-2016.pdf PDF 56.1 KB 16.5.2016
Lapin_ELY_keskus_ja_YM_Natura_2000_kuuleminen_30-9-2016.pdf PDF 37.8 KB 4.10.2016
Lapin_liitto_Rovaniemen_ja_Ita-Lapin_mkk_kaavaehdotus_1-2-2016.pdf PDF 65.5 KB 3.2.2016
Lapin_liitto_Rovaniemen_ja_Ita_Lapin_mkk_kaavaehdotus_muistutus_14-9-2016.pdf PDF 941.4 KB 16.9.2016
MAVI_porojen_korvausarvot_2016_9-5-2016.pdf PDF 36.4 KB 10.5.2016
MMM_Metsahallituksesta_14-3-2016.pdf PDF 102.1 KB 17.3.2016
MMM_Norjan_kanssa_poroaitojen_rakentaminen_ja_kunnossapito_14-3-2016.pdf PDF 127.6 KB 17.3.2016
MMM_Polura_asetus_MMM007_00_2013_29-1-2016.pdf PDF 84.1 KB 3.2.2016
MMM_Tiilikainen_ahmaesitys_8-1-2016.pdf PDF 34.6 KB 12.1.2016
MMM_Tiilikainen_ahmaesitys_8-1-2016_liite.png PNG Image 1.8 MB 12.1.2016
MMM_VNa_riistavahinkoasetuksen_muuttaminen_2-12-2016.pdf PDF 37.4 KB 8.12.2016
MMM_Vna_elainkohtainen_tuki_2016-2017_11-4-2016.pdf PDF 38.5 KB 13.4.2016
MMM__HE_luopumistukilaki_muutos_3-8-2016.pdf PDF 33.7 KB 11.8.2016
MMM_alkutuotannon_ja_laitosten_elintarvikehygienia_poronkieli_5-4-2016.pdf PDF 32.1 KB 15.4.2016
MMM_alkutuotanto_ja_raakamaito_asetusmuutos_7-12-2016.pdf PDF 31.8 KB 8.12.2016
MMM_esiselvitys_elainten_sahkoinen_resepti_10-3-2016.pdf PDF 42.4 KB 11.3.2016
MMM_hirviasetus_10-6-2016.pdf PDF 118.9 KB 10.6.2016
MMM_hirvielainten_naivetystauti_12-10-2016.pdf PDF 36.3 KB 14.10.2016
MMM_karhuasetus_2016_2017_7-6-2016.pdf PDF 109.2 KB 7.6.2016
MMM_lausunto_HE_elainsuojelulaki_patevyysvaatimus_27-6-2016.pdf PDF 33 KB 30.6.2016
MMM_luonnoksesta_hallituksen_esitykseksi_metsastyslain_muttamisesta_8-12-2016.pdf PDF 89.7 KB 13.12.2016
MMM_poikkeusluvilla_sallittava_ilveksen_mets_mv_2016_2017_ 21-9-2016.pdf PDF 84.5 KB 22.9.2016
MMM_susikiintioasetus_mv_2016-2018_21-11-2016.pdf PDF 41.2 KB 23.11.2016
Maa-ja-metsatalousvaliokunta_metsahallituslaki_kuuleminen_HE_132_2015_vp_9-2-2016.pdf PDF 106 KB 10.2.2016
Maa_ja_metsatalousvaliokunta_HE_143_2016_vp_poroaidat_12-10-2016.pdf PDF 366.6 KB 14.10.2016
Maa_ja_metsatalousvaliokunta_HE_valtion_talousarvioesitys_vuodelle_2017_27-9-2016.pdf PDF 223.2 KB 28.9.2016
Metsahallitus_Mustarinnantunturin_jarjestyssaanto_003_26-2-2016.pdf PDF 59.4 KB 26.2.2016
Metsahallitus_Syotteen_hks_luonnos_11-11-2016.pdf PDF 79 KB 14.11.2016
Metsahallitus_UKK_puiston_jarjestyssaanto_21-11-2016.pdf PDF 42.1 KB 23.11.2016
Metsahallitus_maanmyynnista_Kuusamossa_Laakiaisenlehto_15-2-2016.pdf PDF 85.7 KB 18.2.2016
Oikeusministerio_kielilainsaadannon_soveltaminen_10-6-2016.pdf PDF 94.7 KB 10.6.2016
P-SHaO_valitus_Hyrynsalmen_kunnan_paatos_porojen_laidunnusoikeus_17-6-2016.pdf PDF 62.7 KB 21.6.2016
P-SHaO_valitus_Py_merkkipaatos_Aikio_Ella_17-6-2016.pdf PDF 212.8 KB 21.6.2016
P-SHaO_vastaselitys_Hyrynsalmi_kirkonk_taajama_porojen_laiduntaminen_7-9-2016.pdf PDF 385.9 KB 8.9.2016
Pellon_kunta_Palovaaran_yleiskaavaehdotus_16-6-2016.pdf PDF 46.6 KB 21.6.2016
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_Iin_Palokankaan_tuulivoima_YVA_ohjelma_22_6_2016.pdf PDF 40.3 KB 30.6.2016
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_Maaningan_tuulivoimahanke_YVA_selostus_9-1-2017.pdf PDF 57.6 KB 11.1.2017
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_Pahkakosken_tuulivoima_YVA_ohjelma_26-1-2016.pdf PDF 50.2 KB 29.1.2016
Pohjois-Pohjanmaan_ELY_keskus_Lavakorven_tuulivoima_YVA_selostus_9-8-2016.pdf PDF 62.8 KB 11.8.2016
Pohjois-Pohjanmaan_liitto_2_vaiheMKK_muistutuksen_taydennys_ 5-10-2016.pdf PDF 33.6 KB 6.10.2016
Pohjois-Pohjanmaan_liitto_3_vaiheMKK_OAS_26-2-2016.pdf PDF 56.1 KB 26.2.2016
Pohjois_Pohjanmaa_liitto_Pohjois_Pohjanmaan_2vaiheMKK_ehdotus_16-5-2016.pdf PDF 47.1 KB 16.5.2016
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_Maaselan_Hepoharjun_tuulivoima_YVA_selostus_20-10-2016.pdf PDF 35.3 KB 3.11.2016
Pohjois_Pohjanmaan_ELY_Pahkavaaran_tuulivoima_YVA_selostus_20-10-2016.pdf PDF 35.4 KB 3.11.2016
Pohjois_Suomen_HO_lausunto_valitus_Porsanger_Markku_poromerkkipaatos_17-3-2016.pdf PDF 119.4 KB 18.3.2016
Pohjois_Suomen_Hallinto_oikeus_Porsanger_oikeudenkuluvaatimus_2-6-2016.pdf PDF 84.4 KB 7.6.2016
Puolustusministeriö_PY_kirjelma_14-1-2016.pdf PDF 47.2 KB 18.1.2016
Rovaniemen kaupunki_Norvajarven_OYK_ehdotus_29-6-2016.pdf PDF 41.6 KB 30.6.2016
Rovaniemen_kaupunki_Niskanperan_OYK_luonnos_27-6-2016.pdf PDF 42.8 KB 30.6.2016
Rovaniemen_kaupunki_Niskanperan_OYKaavaehdotus_9-1-2017.pdf PDF 42.7 KB 11.1.2017
Rovaniemen_kaupunki_Nivankyla_Ylikyla_OYKaava_luonnos_29-2-2016.pdf PDF 43.1 KB 9.3.2016
Rovaniemen_kaupunki_Rautiosaaren_OYK_9-11-2016.pdf PDF 41.2 KB 10.11.2016
Rovaniemen_kaupunki_elinkeino_ohjelma_30-11-2016.pdf PDF 35.6 KB 1.12.2016
Rovaniemen_kaupunki_mkelkkareitti_Sinetta-Marraskoski_23-3_2016.pdf PDF 39.2 KB 24.3.2016
STM_he_avioliittolain_muutokset_5-10-2016.pdf PDF 32.5 KB 6.10.2016
STM_lausunto_sijaisapulain_4_muuttaminen_16-6-2016.pdf PDF 33.7 KB 21.6.2016
Sallan_kunta_Sallan_Portin_tuulivoimaosayleiskaava_19-2-2016.pdf PDF 49.3 KB 26.2.2016
Simon_kunta_Karsikkoniemen_osayleiskaava_20-10-2016.pdf PDF 41.6 KB 3.11.2016
Simon_kunta_Seipimaki_Tikkala_yleiskaavaehdotus_17-6-2016.pdf PDF 45.7 KB 21.6.2016
Sodankylan_kunta_Kakslauttasen_asemakaavan_laajennus_ja_muutos_23-3-2016.pdf PDF 35.6 KB 24.3.2016
Sodankylan_kunta_Kakslauttasen_asemakaavan_laajennus_ja_muutos_9-1-2017.pdf PDF 44.8 KB 11.1.2017
Sodankylan_kunta_Kevitsan_asemakaava_14-4-2016.pdf PDF 37.2 KB 15.4.2016
Sodankylan_kunta_Lokka-Koitelainen-Kevitsa_OYKmuutosehdotus_23-3-2016.pdf PDF 41 KB 24.3.2016
Sodankylan_kunta_Lokkavaara-Siltaharju_ranta-asemakaavojen_OAS_23-3-2016.pdf PDF 34 KB 24.3.2016
Sodankylan_kunta_Lokkavaara_Siltaharju_ranta_asemakaavojen_luonnos_9-1-2017.pdf PDF 41.7 KB 11.1.2017
Sodankylan_kunta_Moottorikelkkareitti_Vuotso-Tankavaara-Kakslauttanen_14-1-2016.pdf PDF 41.7 KB 18.1.2016
Tervolan_kunta_Louepalo_OYK_luonnos_17-3-2016.pdf PDF 44.6 KB 18.3.2016
Tukes_Hannukaisen_kaivospiiri_2-6-2016.pdf PDF 64.9 KB 7.6.2016
Tuulialfa_Kuusiselän_kaatopaikan_uusiutuvan_energian_hanke_2-6-2016.pdf PDF 40.3 KB 7.6.2016
Tyo_ja_elinkeinoministerio_he_kaivoslain_muutos_17-11-2016.pdf PDF 37.3 KB 17.11.2016
Tyo_ja_elinkeinoministerio_kaivoslain_toimivuus_27-1-2016.pdf PDF 58.6 KB 29.1.2016
YM_Ramsar_kosteikkotoimintaohjelma_14-4-2016.pdf PDF 36.2 KB 15.4.2016
YM_hallituksen_esitys_Hossan_kansallispuistosta_7-11-2016.pdf PDF 42.1 KB 8.11.2016
YM_soidensuojelutyoryhman_loppuraportti_8-1-2016.pdf PDF 45.4 KB 12.1.2016
YM_tuulipuisto_ohjeistus_Py_kommentit_30-9-2016.pdf PDF 39.8 KB 4.10.2016
YM_uhanalaisten_lajien_suojelun_toimintaohjelma_5-9-2016.pdf PDF 78.5 KB 6.9.2016
YM_valtakunnalliset maisema-alueet_15-3-2016.pdf PDF 42 KB 17.3.2016
YM_valtakunnallisten_alueidenkayttotavoitteiden_uudistaminen_29-3-2016.pdf PDF 45.8 KB 30.3.2016
Ylitornion_kunta_Alaisen_Alpostojarven_ja_Salmenniemen_ranta_ask_ehdotus_1-7-2016.pdf PDF 40.1 KB 11.8.2016
Ylitornion_kunta_Revasvaaran_tuulipuiston_OYK_ehdotus_1-4-2016.pdf PDF 45.6 KB 5.4.2016