Uápisteijeeh, lovottuvah já eres materiaaleh

Täin siijđoin kaavnah puásuituálu tieđettemčalluid sehe uápisteijeid já lovottuvâid.

Njuovvâmpoccuuh já piäđui koddem kavnum poccuuh