Poro on Lapin matkailun johtotähti

Mitä olisi pohjoisen matkailu ilman poroa?

Lapin matkailun kokonaistuotto on noin 550−600 miljonaa euroa vuosittain ja matkailun välitön työllistävä vaikutus on arviolta 5000 henkilöä Lapissa.

Poro on Lapin matkailun vetovoimainen kärkituote ja poroa hyödynnetään laajasti markkinoinnissa, esitteissä sekä yritysten liikemerkeissä. Koko Suomi hyötyy porosta, mutta poron kokonaisarvoa − imagoineen ja kulttuureineen − on euroissa vaikea mitata. Selvää kuitenkin on, että poron tuottama hyöty on moninkertainen suhteessa pelkkään poronlihan tuotannon arvoon.

Kysyttäessä ulkomaisilta turisteilta mitä asioita he tietävät tai tuntevat Suomesta tai Lapista, poro nousee poikkeuksetta kärkisijoille. Lähes jokaisen Lapissa vierailevan matkailijan toiveena on poron näkeminen.

Kymmenet tuhannet turistit osallistuvat vuosittain myös poromatkailutilojen tarjoamiin elämyksiin.

Matkailijoiden laatutietoisuus on kasvanut ja he arvostavat yhä enemmän aitoja ja luonnonmukaisia elämyksiä. Osa matkailijoista haluaa myös perehtyä syvällisemmin alkuperäiseen luontoon ja kulttuureihin ja tehdä asioita itse.

Porotilamatkailuyrittäjät tarjoavat matkailijoille mahdollisuuden aitoihin poroelämyksiin. Porotilamatkailu on matkailua, jossa asiakas voi tutustua porotilan jokapäiväiseen elämään. Myös porokäsitöiden kysyntä ja arvostus ovat kasvussa ja monet matkailijat haluavat myös tutustua perinteisten käsitöiden valmistukseen ja työmenetelmiin.

Porotilamatkailun merkitys on nähtävä erityisesti pienten, pohjoisten kylien elinkeinojen monipuolistumisessa ja matkailun tarjoamina työpaikkoina sekä porotalouden kannattavuuden kohentumisena.

Maailman pisin pororaito vuodelta 2008. Raidossa oli tuolloin 58 poroa. Ennätys rikottiin Sallassa 2018.

Poronhoitoon perustuva matkailu avaa mahdollisuuksia erityisesti nuorille poroelinkeinon kehittämiseen.

Poroista kiinnostuneen matkailijan kannalta porotilamatkailun vahvuutena on välitön side poronhoitoon ja porotalouteen. Porotilamatkailuyrittäjät ovat pääasiassa poromiehiä tai poroperheitä, jotka tekevät poronhoitoon liittyviä töitä matkailupalvelujen ohessa.

Porotilamatkailuyritysten asiakkaista yli 90 prosenttia on ulkomaisia.

Poroa hyödynnetään paljon matkailukuvastossa ja yritysten logoissa ja liikemerkeissä.

 

 

 

 

Porotilamatkailu ry

Porotilamatkailu ry

Lapin matkailu

10 faktaa Lapin matkailusta

Reindeer Ride -artikkeli

Reindeer Ride (Visit Finland)

Laatukäsikirja

Porotilamatkailuyritysten laatukäsikirja 2012 (PDF)