Väldikuudij riäđhâš räjipuásuieestâaaiđijd

Palgâsij ovtâstus västid räjipuásuieestâaaiđijd paijeentoollâmist já vuáđutivvoomist väldikode raajijn eennâm- já vyevdituáluministeriö pargokojosis. Puásuiääiđih láá huksejum Ruošâ já Taažâ raajijd. Toi ulmen lii tuárjuđ poccui kuáđuttem já coggâđ poccui varriistâllâm väldikuudij raajij paijeel. Taažâ ääiđi paijeentoollâp jyohhum ovdâsvástádâskuávlui mield. Ruošâ rääjist puásuicoggâmaaiđij huksimist já paijeentoollâmist västid Suomâ.

 

Ruošâ já Taažâ raajijn láá ohtsis 1200 kilomeetterid ääiđi. Ruoššâ rääjist lii ääiđi 750 km já Taažâ rääjist 450 km. Huksim- já tivvoomkoloh máksojeh puásuituálulaavâ (848/1990) 39.3 § mield staatâ vaarijn. Ääiđih vuáđuduveh riijkâi koskâsijd statâsopâmuššáid.

Palgâsij ovtâstus palvâlusâst láá 54 uásiáigásii äiđiulmuu 20 sierâ palgâsid kuávlust coggâmaaiđij já pargoeennâmaassâmviäsui huksim já tivvoom várás. Vuáđutivvoomân pálkkááttuvvoo toos lasseen ihásávt tarbâšlâš meeri išepargojuávkku. Pargo joođeet já uárnee äiđipargojođetteijee.

Äiđiulmui já pargonjune kiävtust láá 19 pargoeennâmaassâmviäsu ađai tuuváá. Tuuvááh lii čiččâm kieldâd já 14 sierâ palgâsid kuávlust.

Lasetiäđu: äiđipargojođetteijest

 

Kilpajuoksua kuuraa vastaan

Aitamiehet härveli -video
Aitamiehet työssään (Youtube)