Paliskunnan tehtävät ja sisäinen organisaatio

Paliskunnan tehtäviin kuuluu poronhoitolain (PHL 7 §) mukaisesti huolehtia paliskunnan osakkaiden porojen hoitamisesta paliskunnan alueella, valvoa poronhoitoon kuuluvien tehtävien täyttämistä, estää paliskunnan osakkaiden poroja tekemästä vahinkoa ja siirtymästä toisten paliskuntien alueille sekä suorittaa muut laissa, säännöksissä ja määräyksissä annetut tehtävät.

Paliskunnan hallintokaavio

Paliskunnat nimeävät keskuudestaan toimihenkilöt erilaisiin poronhoidon tehtäviin. Toimihenkilöt toimivat poroisännän valvomana. Ennen tehtäväänsä ryhtymistä poroisännän, varaisännän, työnjohtajan, arvioimislautakunnan puheenjohtajan ja arviomiehen sekä poroerotuksen lukumiehen on allekirjoitettava vakuutus (PHL 51 §), josta säädetään tarkemmin poronhoitoasetuksen (883/1990) 10 §: ssä.