Láhkaásaheapmi ja rávvagat

Guovddáš láhkaásaheapmi ja rávvagat suomagillii.

Osa lainsäädännöstä on saatavilla vain suomeksi, joten näiden sivujen säädöslinkit ovat pääosin suomeksi (saamenkieliset säädökset).

Poronhoitolaki (848/1990)

Poronhoitoasetus (883/1990)

Laki porotalouden ja luontaiselinkeinojen rakennetuista (896/2011) (POLURA). Tähän liittyvät asetukset niiden valmistuttua.

Laki poronhoitajien sijaisavusta (1238/2014)

MMM asetus merkkipiireistä ja suurimmista sallituista poromääristä (857/2014)

Laki porotaloutta kohdanneiden vahinkojen korvaamisesta 26.8.2011/987 (tilanne: laki ei ole voimassa 5/2015).