Skuvlejupmi

Bálgosiid ovttastus ordne ođđa ja easkaálgi boazoisidiidda ja ráđđehusa lahtuide skuvlejumi bálgosa hálddahusas doaibmamis. Ruhtadolliid skuvlet dárbbašettiin.

Bálgosiid ovttastus ordne jahkásaččat boazoisidiid ja várreboazoisidiid skuvlenbeivviid ja njuovahathoavddaid skuvlenbeivviid. Lassin ordnet skuvlejumi eará joavkkuide johtolatvahátárvvoštallanalbmá doaibmamis, bohccuid eallin jođiheamis ja eará boazodollui guoskevaš áššiin.

Jeara lassedieđuid skuvlejumiin ja muital ideaid vejolaš skuvlendárbbuin: boazodoallorávvejeaddjit