Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot paliskunnittain

Niemelä

© Paliskuntain yhdistys 2020