Maasuurpetojen tappamana löydetyt porot paliskunnittain

Pudasjärvi

© Paliskuntain yhdistys 2021