Pilttarekisterit ja piltat

Poron korviin kiinnitettäviä pilttoja käytetään lisämerkkeinä porojen tunnistamisessa. Lisämerkit ovat tarpeen esimerkiksi myytäessä eläviä jo merkittyjä poroja.

Paliskuntain yhdistyksen kautta tilatuissa piltoissa käytetään kahta väriä: kelta-vihreää kaikilla poroilla ja punaista siitoshirvailla. Piltan urospuolelle painetaan paliskunnan numero ja juokseva rekisterinumero. Naaraspuolelle poronomistaja voi laittaa haluamansa tunnistetiedot. Piltat ovat muodoltaan pyöreitä tai suorakaiteen muotoisia. Pyöreään pilttaan mahtuu kaksitoista merkkiä ja suorakaiteen muotoiseen kahdeksan.

Piltat

Yhdistyksen kautta tilatut piltat merkitään pilttarekisteriin, jolloin poronomistaja löytyy rekisteristä pilttanumerolla. Muista kuin Paliskuntain yhdistyksen kautta tilatuista piltoista ei pidetä virallista rekisteriä.

Paliskuntain yhdistys ylläpitää virallista rekisteriä matkailu- ja kilpaporoista.

Lisätietoja piltoista ja pilttarekistereistä: toimistosihteeri

Ohjeita matkailuporojen pilttauksesta

Piltattavan poron on oltava piltattaessa yli 3-vuotias, urosporo eli hirvas tai härkä, matkailukäyttöön koulutettu ja todistettavasti matkailuporona käytetty. Koulutettua matkailuporoa voi taluttaa, valjastaa ja käyttää vetoporona. Poro on totutettu ihmisryhmiin ja sitä käytetään matkailutoiminnassa.

Matkailuporopiltan saava poro tuottaa todistettavasti taloudellista hyötyä omistajalleen. Matkailupororekisteriä pidetään Paliskuntain yhdistyksessä. Matkailuporon omistajan tulee ilmoittaa viipymättä yhdistykseen, mikäli poro poistetaan matkailukäytöstä, se myydään, teurastetaan tai kuolee muutoin.