Paliskuntain yhdistyksen käynnissä olevat hankkeet

Poronlihan neljä vuodenaikaa -hanke 1.1.-31.12.2021

Poronlihan neljä vuodenaikaa -hankkeessa tuotetaan uusia reseptejä neljälle eri vuodenajalle tukemaan poronlihan ympärivuotista menekkiä. Reseptit tilataan ruokamarkkinoinnin ammattilaisilta ja niihin tuotetaan video- ja kuvamateriaalia. Reseptit julkaistaan Pororeseptit.fi -verkkosivuilla ja niiden avulla tuotetaan julkaisuja sosiaalisen median viestintään Pororeseptit.fi -kanaville. Yhteismarkkinointiin kutsutaan mukaan brändilähettiläitä poroelinkeinon sisältä. Lisäksi jokaiselle vuodenajalle tuotetaan pororeseptiikkaan liittyvä artikkeli tai liite laajalla jakelulla toimivaan printtimediaan.

een materiaaleista kootaan vuodenkiertoon perustuva, poronlihan monipuolisuutta ja kotimaista alkuperää korostava viestinnän välineistö, ”markkinoinnin vuosikello”, joka on kaikkien elinkeinon toimijoiden vapaasti käytettävissä. Markkinointiviestissä tuodaan esille paitsi tuotannon eettisyys ja kestävyys, myös uudenlaiset tavat hyödyntää poronlihaa eri ruokasesonkeina.

Hanketta rahoittaa Lapin liitto AKKE – alueellisen kehittämisen määrärahasta ja hankkeen kesto on 1.1.-31.12.2021

Lapin liitto

Lisätietoja: Anna-Riikka Lavia,
anna-riikka.lavia@paliskunnat.fi

Paliskuntain yhdistyksen kokeilut

Paliskuntain yhdistyksellä on käynnissä kaksi omaa kokeilua, joihin ei ole vielä haettu ulkopuolista hankerahoitusta.

Vuonna 2012 käynnistimme www.porotyot.fi -kokeilun, jossa paliskunnat itse tiedottavat paikkatietosovelluksen avulla ajantasaisesti porotöistään metsästäjille. Tavoitteena on ehkäistä ennalta metsästäjien, erityisesti metsästyskoirien, ja porojen ongelmalliset kohtaamiset. Kokeilu on käynnissä yhdeksässä paliskunnassa Keski-Lapin alueella, missä metsästyskoirat aiheuttavat erityisen paljon porovahinkoja vuosittain. Alustavat tulokset ovat kohtuullisen lupaavia.

Toinen kokeilumme kytkeytyy pyrkimykseen estää ennalta liikennevahinkoja. Keväällä 2014 kokeiltiin aidatuissa oloissa porojen sarvien maalaamista heijastinspraymaalilla. Kokeilu osoittautui suurta yleisöä kiinnostavaksi ja levisi tietoverkkojen ja sosiaalisen median välityksellä kirjaimellisesti koko maailman mediaan. Uutisia kokeilusta julkaistiin kaikissa maanosissa, Aasiaa, Afrikkaa ja Etelä-Amerikkaa myöten. Sarvien maalaukseen ja samalla poroihin ja poronhoitoon ylipäätään on kokeilun myötä käynyt tutustumassa toista kymmentä kansainvälistä kuvausryhmää ja uusia on sovittuna edelleen. Maalin kestäminen porojen sarvissa jättää nykyisellään paljon toivomisen varaa, mutta kehitystyötä jatkettaneen edelleen. Heijastinmaalikokeilu on kuitenkin jo nykyisellään saanut aikaiseksi kaikkien aikojen liikennevalistuskampanjan.