Poronhoidon paikkatietoaineistot

Poronhoidon paikkatietoaineistot, eli poroGIS-aineistot, on kerätty kaikista paliskunnista 2000-luvun alussa. Aineistoon on merkitty muun muassa erilaisia porojen laidunalueita ja laidunkiertoa sekä poronhoidon infrastruktuuria. Aineistojen oikeudet kuuluvat asianosaiselle paliskunnalle ja ne voi saada käyttöön kyseisen paliskunnan kirjallisella luvalla.  Aineisto ei ole kaikkien paliskuntien osalta täysin ajantasainen.

Käyttölupa-anomuksen saa Paliskuntain yhdistyksestä.  Se tulee täyttää ja siihen tulee hankkia paliskunnan poroisännän allekirjoitus. Täytetty anomus allekirjoituksineen toimitetaan Paliskuntain yhdistykseen. Yhdistys toimittaa aineistot käyttöluvan haltijalle Shapefile-muodossa.

Paliskuntain yhdistyksestä löytyy myös paliskuntien raja-aineisto.

Poronhoidon paikkatietoja on päivitetty SYKE:n ja RKTL:n (nykyisin Luonnonvarakeskus) POROT-hankkeessa. Sen hankealueena oli Rovaniemen ja Itä-Lapin maakuntakaavan alue.

Jatkohanke, TOKAT-hanke, päivittää vuosina 2016-2017 poronhoidon paikkatietoaineistot. Tavoite on saada päivitykset koko poronhoitoalueelle.

www.syke.fi/hankkeet/tokat

Käyttölupalomake tietopyynto_py_rekisterista

Jatkossa uusien aineistojen saamiseksi maankäytön suunnitteluun tarvitaan maksullinen käyttöoikeus. Tällä varmistetaan, että aineistot ovat aina ajantasaiset, kattavat ja laadukkaat. Tällä hetkellä tiedot saa tiedostoina, mutta lähitulevaisuudessa ne ovat saatavissa myös WFS-rajapintapalveluna, jolloin niitä voi käyttää suoraan suunnittelujärjestelmässä.

Uusien paikkatietoaineistojen saamiseksi käyttöön, ole yhteydessä Marja Anttoseen (040 124 7422).

Lisätiedot: Porotalousneuvojat