Poronhoidon paikkatietoaineistot

Poronhoidon paikkatietoaineistot, eli poroGIS-aineistot, on kerätty kaikista paliskunnista 2000-luvun alussa. Aineistoon on merkitty muun muassa erilaisia porojen laidunalueita ja laidunkiertoa sekä poronhoidon infrastruktuuria ja toimintaa. Poronhoidon paikkatietoaineistot päivitettiin SYKE:n ja Luonnonvarakeskuksen POROT- ja TOKAT-hankkeissa vuosina 2015-2018 lukuun ottamatta kolmea paliskuntaa.

www.syke.fi/hankkeet/tokat

Poronhoidon paikkatietoaineistoja on mahdollista saada maankäytön suunnittelun tarpeisiin. Sitä varten tehdään Paliskuntain yhdistyksen kanssa käyttöoikeussopimus, joka on maksullinen.

Paliskuntain yhdistykseltä on mahdollista saada myös paliskuntien rajoja kuvaava aineisto, jonka käyttöoikeus ei edellytä erillistä sopimusta. Kaikki poronhoidon paikkatietoaineistot ovat Shapefile-muodossa.

Poronhoidon paikkatietoaineistojen saamiseksi käyttöön, ole yhteydessä kirjaamoon (kirjaamo at paliskunnat.fi) tai porotalousneuvoja Marja Anttoseen (etunimi.sukunimi at paliskunnat.fi, 040 124 7422).

Aineistojen päivittämiseen liittyvissä asioissa paliskunnat voivat olla yhteydessä porotalousneuvojiin tai IT-asiantuntijaan.

Lisätiedot: Porotalousneuvojat