Johtolatvahátárvvoštalli

Johtolatvahátárvvoštalli lea bálgosa almmolaš čoahkkima válljen olmmoš, gii doaibmá boazodoallolága 51 § mielde dáhkádusain.

Boazobárttis almmuhuvvo juogo njuolga dahje bolesa dahje boazoisida bokte vahágiid árvvoštallái. Árvvoštalli fitná jávkatkeahttá dáhpáhusbáikkis dárkkisteamen almmuhusa lápmašuvvan bohccos ja váldá muitui vahága oassebeliid dieđuid, bargá vahátalmmuhusa ja almmuha dáhpáhusas áššáiosolaš boazoeaiggádii.

Bárttis lápmašuvvan bohcco geahččalit gávdnat nu jođánit go vejolaš. Árvvoštalli fuolaha ráppi eret. Ráppi duššadeames vuhtiiváldit biraseiseválddiid rávvagiid. Oaiveáššis ráppit hávdáduvvojit.

Johtolatvahátguovddáš buhtte bárttis manahuvvon bohcco. Bohccuid buhttenárvvut mearriduvvot boazošlájaid mielde gaskadeattu, gaskamearalaš kilohatti ja sagahangerdoma mielde. Buhttenárvvut mearriduvvojit jahkásaččat. Buhtadus máksojuvvo bálgosii, mii máksá dan ovddos guvlui vahága gillán boazoeaiggádii.

 

 

Badjeolbmo diehtodorvu

Rávvagat johtolaga váruheapmái boazobártti árvvoštallái ja bálgosii 15.11.2010 (Johtolatguovddáš, PDF-fiila).