Puäʒʒparlameʹntt

Puäʒʒparlameʹntt lij Paalǥâskooʹddi õhttõõzz juõʹǩǩ ekksaž eeʹttǩeeisååbbar. Såbbrest âʹnne tuʹmmjemvääʹldes paalǥâskååʹdd, koon puäʒʒeeʹžžed eeʹttkâstt, paalǥâskooʹddi puäʒʒlååǥǥai meâldlaž kõskkvuõđâst.

 

Vuõssmõs puäʒʒparlameeʹnt rieʹššeš eeʹjj 1948. Ânnʼjõžääiʹj Puäʒʒparlameʹntt lij kueiʹtpeivvsaž  puäʒʒoummi eeʹjj vääžnʼjumus šõddmõš. Tõn äiʹǧǧpodd lij ääʹrbvuâlželd ǩieʹssmannu vuõssmõs vuõssargg da mââibargg. Ruäʹvnjargg lij šõddâm Parlameeʹnt põõšši šõddmõšpäiʹǩǩen. Puäʒʒparlameʹntt nåårr õʹhtte nuʹtt 350-450 vuässõõttjed. Vuässõõtti lie nuʹtt puäʒʒhååid ämmatneeʹǩǩ ko riikkvaaldâšm organisaatioi eeʹttǩeei, tuʹtǩǩeei, politiikkneeʹǩǩ da jeeʹres oummu, ǩeäi miõl puäʒʒhåidd ǩeäss.

Vuõssmõs sååbbarpeiʹvven puäʒʒparlameeʹntest kuulât riikkvaaldâšm tiõrvʼvuõđid da äʹšštobddiloǥlmid, koi teeʹmmen lij puäʒʒhååidast tõn poodd ääiʹjpoddsaž äʹššobbvuõtt. Parlameʹnttsaakkvuâraid õlmstââʹttet Poromies-lõõstâst. Nuʹbben sååbbarpeiʹvven ǩiõttʼtõõlât õhttõõzz eeʹǩǩmainnâz, tiilid di tällõs- da tuåimmplaanid.

Puäʒʒparlameʹntt-teeʹm:

2019             Puäʒʒlååǥǥaid õhttneei ääiʹjpoddsaž kõõččmõõžž

2018             70-eeʹjjprääʹzniǩ

2017             Puõccu vueʹǯǯ da puäʒʒ maatkčummuž ǩieʹssemviõkktuejjeeʹjen

2016             Pukin ođđsumõs puõccust

2015             Õhttsallašvuõtt

2014             Vuäittmõõžž da puõʹttivuõtt

2013             Mäddâânnmõš

2012             Pueʹrrvââjjmõš

2011              Media

2010             Nääuʹd

2009            Äimmõs-muuttâs

2008            60-eeʹjjprääʹzniǩ

2007            Puõccu vueʹǯǯ

2006            Takai ǩičldõk

2005            Kannteeivuõtt

2004            Kannteeivuõtt

2003            Puõʹttivuõttfoorum