Poronuoret

Suomessa on noin 900 alle 25-vuotiasta poronomistajaa.  Nuoria on poronhoitoalueen jokaisessa kolkassa ja he ovat aktiivisesti mukana erilaisissa porotöissä.

Joka vuosi ilahduttavan moni nuori tekee tulevaisuutemme kannalta äärimmäisen tärkeän valinnan ja ryhtyy poromieheksi. Joukossa on tyttöjä ja poikia, pohjoisesta, keskeltä ja etelästä. Joukossa on intoa, ideoita, rohkeutta ja tahtoa. Tämä poronhoidon luontainen rikkaus on jatkuvuuden perusta!

Nuoria Sallivaaran Hirvasalmen aidalla kesällä 2014

Nuorilla on mahdollisuus opiskella poronhoitajaksi sekä nuorisoasteen koulutuksessa että aikuiskoulutuksena Lapin eri oppilaitoksissa.

Lisätietoja

Lapin ammattikorkeakoulu – Agrologi (AMK)

Saamelaisalueen koulutuskeskus – Luonto- ja ympäristöalan perustutkinto (Poronhoitaja).

Saamelaisalueen koulutuskeskuksen porotalouden ammattitutkintoihin voi hakea jatkuvasti. Opinnot henkilökohtaistetaan ja opiskelijalle laaditaan suunnitelma opinnoista sekä tutkintoon sisältyvien näyttöjen suorittamisesta.

 

 

 

 

Poronuoret

Poronuorten videoterveiset (Youtube 2014)

Poroblogi

Nuorissa on tulevaisuus!