Paliskuntain yhdistyksen hallitus

Paliskuntain yhdistyksen hallitus valitaan edustajakokouksessa kolmivuotiskaudeksi kerrallaan. Hallituksessa on edustajakokouksen valitsema puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kaksitoista poronhoitoalueen merkkipiirejä edustavaa jäsentä. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö nimittää hallitukseen valtion edustajan ja Saamelaiskäräjät nimeää hallitukseen edustajansa.

Hallituksen kokoonpano kaudella 2018–2020

Knuuti Jukka Hallituksen
puheenjohtaja
040 7027801
Hirvasvuopio Harri Hallituksen varapuheenjohtaja 040 0397851
Aikio Ari-Heikki Jäsen 040 8432749
Heiskari Veikko Jäsen 040 5611235
Kavakka Mika Jäsen 040 0211861
Kutuniva Seppo Jäsen 040 0763268
Käsmä Mika Jäsen 040 0173980
Näkkäläjärvi Nils-Heikki Jäsen 040 556 5820
Ollila Kari Jäsen 040 5772301
Ranta Hannu Jäsen 040 0173820
Rytkönen Kauno Jäsen 040 0355344
Semenoff Tuomas Jäsen 045 1138326
Siivola Martti Jäsen 040 0182580
Härmä Heikki Jäsen 040 5409381
Länsman Asko Saamelaiskäräjien edustaja 0400 385898
Sirviö Tapani Valtion edustaja 029 5162077