Vasanmerkintä eli vasanleikko

Vasa merkitään. Kuva: Marja Anttonen.

Porot kootaan vasanleikkoon yleisimmin juhannuksen tietämillä. Vasanleikossa keväällä syntyneet vasat korvamerkitään.

Vasanleikossa poronvasa saa korviinsa omistajansa merkin

Vasanleikossa hyödynnetään porojen räkkäaikaista tokkaantumista. Tokat  kootaan aitoihin joko jalkaisin tai mönkijöitä apuna käyttäen, kunkin alueen maastoista riippuen. Poronhoitoalueen eri puolilla menetelmät ja työtavat eroavat toisistaan: työt ja toimet hoidetaan kuhunkin ympäristöön ja paliskunnan perinteisiin parhaiten sopivalla tavalla. Kaikki vasanleikkoon kuuluvat työt, eli porojen kokoaminen ja kuljettaminen sekä vasojen korvamerkintä, toteutetaan myöhään iltaisin ja öisin, ilman viilennyttyä. Näin minimoidaan poroille aiheutuva rasitus.

Kuvat: Sallivaaran Hirvassalmen vasanmerkintä 5−6.7.2014.

 

Leikkoaidassa merkittömät vasat otetaan kiinni käsin, suopunkia tai vimpaa käyttäen ja niille laitetaan kaulaan numerolappu eli vasat laputetaan. Laputtamisen jälkeen vasat päästetään rauhassa etsimään emänsä. Vasat etsivät emiään ja emät vasojaan roukumalla. Kun parit ovat löytäneet toisensa, aidassa tulee jälleen hiljaista. Tämän tapahduttua kuljetaan hiljaa porojen seassa katsoen, mitä vaadinta milläkin numerolla laputettu vasa seuraa. Havainnot kirjataan paperille ja tulokset tarkistetaan yhdessä. Kun kunkin vasan omistaja on yksimielisesti selvillä, vasat otetaan uudelleen kiinni ja merkitaan omistajansa korvamerkillä. Joissakin paliskunnissa poronomistaja heittää emän perästä suopungilla kiinni omat vasansa ja merkitsee ne.

Merkinnän jälkeen porot päästetään takaisin kesälaitumille.

Vasamerkintätyöt kestävät sääolosuhteista riippuen kokonaisuudessaan noin pari-kolme viikkoa. Tässä ajassa mahdollisimman suuri osa paliskunnan poroista pyritään käyttämään aidassa. Kaikissa paliskunnissa vasamerkintää ei tehdä kesällä. Tällöin vasat merkitään joko kotiaidassa vasottaen tai vasta syksyllä erotusten aikaan.

 

Vasamerkintä 2018 (Yle)

Keskikesällä poronhoitajat valvovat yöt ja nukkuvat päivät

Mun Lappi – Lapland Above Ordinary

Poromiehen kesä on talveen varautumista