Liikennevahinkoarviomies

Liikennevahinkoarviomies on paliskunnan yleisen kokouksen valitsema henkilö, joka toimii poronhoitolain 51 § mukaisella vakuutuksella.

Porokolarista ilmoitetaan liikennevahinkoarviomiehelle joko suoraan, poliisin tai poroisännän kautta. Arviomies käy viipymättä tapahtumapaikalla tarkistamassa ilmoituksen vahingoittuneesta porosta sekä ottaa ylös vahingon osapuolten tiedot, tekee vahinkoilmoituksen ja ilmoittaa tapahtuneesta asianosaiselle poronomistajalle.

Kolarissa loukkaantunut poro pyritään löytämään mahdollisimman nopeasti. Arviomies huolehtii raadon pois. Raadon hävityksessä huomioidaan ympäristöviranomaisen ohjeet. Pääsääntöisesti raadot haudataan.

Liikennevakuutuskeskus korvaa kolarissa menetetyn poron. Porojen korvausarvot määräytyvät porolajikohtaisesti keskipainon, keskimääräisen kilohinnan ja siitoskertoimen mukaan. Korvausarvot määritetään vuosittain. Korvaus maksetaan paliskunnalle, joka maksaa sen edelleen vahingon kärsineelle poronomistajalle.

 

Poromiehen tieturva

Ohjeet liikenteen varoittamisesta porokolarin arviomiehelle ja paliskunnalle 15.11.2010 (Liikennevirasto, PDF-tiedosto).