Raideliikennevahingot

Raideliikenteen aiheuttamat porovahingot ja muillekin luonnoneläimille aiheutuvat vahingot olisi mahdollista estää lähes kokonaan aitaamalla raidealueet ja rakentamalla eläimille asianmukaiset ylitys- ja alituspaikat.

Poronhoitoalueella on junarataa noin 500 km 13 paliskunnassa (yhdeksässä kunnassa): Halla (Suomussalmi), Hirvasniemi ja Pyhä-Kallio (Kemijärvi), Isosydänmaa (Simo), Kolari (Kolari), Lohijärvi (Ylitornio), Oijärvi (Kuivaniemi), Orajärvi (Pello), Salla (Salla) sekä Narkaus, Palojärvi, Poikajärvi ja Vanttaus (Rovaniemi).

Tulevaisuudessa raideliikenteen vaikutukset kohdistuvat lisäksi niihin paliskuntiin, joiden alueille tullaan kunnostamaan tai rakentamaan rautatie esimerkiksi kaivostoiminnan käynnistymisen vuoksi. Nämä potentiaaliset uudet raideliikennealueet sijoittuvat suurimpien poromäärien paliskuntiin, minkä myötä vahingot voivat kasvaa erittäin mittaviksi, ellei toteutuksessa huomioida porojen laidunnusta ja ratoja aidata. Suunnitellut Jäämeren ratavaihtoehdot sijoittuvat osin saamelaisten kotiseutualueelle, missä myös saamelaisten mahdollisuus harjoittaa kulttuuriaan perinteisten elinkeinojen kautta tulee huomioida.

Junan alle jääneet porot 2000-2021

Laiduntaessaan poro vaeltaa pitkiäkin matkoja etsiessään ravintoa. Porot asettuvat pidemmäksi aikaa laidunalueelle, jossa on hyvä ravinnonsaanti. Ravintotilanteen voi muuttaa esimerkiksi äkillinen merkittävä lumentulo tai maan jäätyminen, joiden takia talvinen ravinnonsaanti vaikeutuu. Tällöin porot lähtevät liikkeelle etsimään ruokaa ja voivat kulkea rautateitä pitkin tai niiden yli. Kesällä räkkäaika saa porot hakeutumaan aukeille alueille, joissa tuuli pitää vertaimevät hyönteiset loitolla. Poroja voi nousta ratapenkoille isoina tokkina. Alkutalven ja keskikesän keli- ja laidunnusolosuhteet vaikuttavat merkittävästi porojen liikkumiseen rata-alueilla. Siksi porovahinkojen määrä rautateillä vaihtelee vuosittain.

2000-luvulla junat ovat tappaneet vuosittain 200–410 poroa. Raiteita pitkin tai niiden yli siirtyminen aiheuttaa törmäysvaaran junan kanssa. Ratapenkat ovat usein niin korkealla, että porojen on vaikea päästä niiltä nopeasti alas.

Törmäyksen sattuessa liikennearviomiehet käyvät ilmoituksen saatuaan arvioimassa vahingot sekä siirtämässä porojen raadot pois rata-alueelta. VR-Yhtymä Oy on vastuussa porovahinkojen korvaamisesta rautateillä. Korvausarvoina käytetään Liikennevakuutuskeskuksen vahvistamia ohjekorvausarvoja.