Ohje paliskunnalle

Paliskunta on velvollinen toimimaan saadessaan ilmoituksen poroista alueella, jossa ne voivat aiheuttaa vahinkoa. Jos paliskunta laiminlyö velvollisuutensa, maanomistajalla tai vahinkoa kärsineellä on oikeus toimittaa porot pois paliskunnan kustannuksella.

Aina kun poroja poistetaan paliskunnan toimesta kielletyltä alueelta, tulee toimenpiteet päivämäärineen ja kellonaikoineen kirjata ylös huolellisesti. Hyvä käytäntö on myös käydä paikan päällä ilmoittamassa asianosaisille tehdyistä toimenpiteistä tai muulla tavoin huolehtia siitä, että tieto tehdystä työstä tavoittaa kaikki asianosaiset.