Ohje viljelijälle

Jos poroja tavataan alueella, jossa ne voivat aiheuttaa vahinkoa, tulee potentiaalisen vahingonkärsijän ottaa välittömästi yhteyttä paliskunnan poroisäntään. Poroisäntä on velvollinen huolehtimaan siitä, että porot toimitetaan pois alueelta. Jos paliskunta laiminlyö velvollisuutensa, maanomistajalla tai vahinkoa kärsineellä on oikeus toimittaa porot pois paliskunnan kustannuksella.

Jos porot ovat aiheuttaneet vahinkoja, asianosaiset neuvottelevat vahingon arvioinnista, korvaamisesta ja tulevien vahinkojen estämisestä. Mikäli neuvotteluissa ei päästä yhteisymmärrykseen, voidaan asian ratkaisemiseksi kutsua koolle arvioimislautakunta.

Poroisäntien yhteystiedot