Jååttlõkskääđ

Čuõkku da ruʹvddčuõkku luõʹddje puõccui jieʹllempirrõõzzid da palggâm- da kuäivvampaaiʹǩid. Puäʒʒpääʹrt šâʹdde juõʹǩǩ eeʹjj nuʹtt čuâǥǥas- ko ruʹvddčuâǥǥâsjååttlõõǥǥâst. Päʹrttmeäʹr vaajtâʹlle jiânnai, ko jeäʹrbi mieʹldd šõŋŋåårrmõõžž vaikkte jiânnai puõccui jååʹttma čuâkksin da ruʹvddčuâkksin. Äiʹǧǧ, kuäʹss šâʹdde jäänmõsân puäʒʒpääʹrt lie skamm-mään, rosttovmään da ođđeeʹjjmään.

Jääʹǩǩat takai jeäʹrab vaarčõsvuõđ täin čuâǥǥasvueʹzzin, kook lie pukin vaarlumõs puäʒʒpaaʹrti peäʹlest

  • Väʹlddčuâǥǥas 20 kõõskâst Panumanjärvi−Taivalkoski
  • Väʹlddčuâǥǥas 5 kõõskâst Kuusamo−Ruka
  • Vuâđđčuâǥǥas 82 kõõskâst Vikajärvi−Ǩeeʹmmjäuʹrr
  • Väʹlddčuâǥǥas 4 kõõskâst Ruäʹvnjargg−Suäʹđjel
  • Vuâđđčuâǥǥas 79 kõõskâst Ruäʹvnjargg−Kihttel
  • Väʹlddčuâǥǥas 21 kõõskâst Kihlanki−Muonio
  • Väʹlddčuâǥǥas 4 kõõskâst Vuõccu−Âʹvvel

Lapin tiet, joilla on korkea porokolaririski

 

 

 

 

Vaarõõđ puõccu jååttlõõǥǥâst

Puäʒʒpaaʹrti riskkvuuʹd ääiʹjtässʼsaž teâttan!

Puäʒʒ jååttlõõǥǥâst

Puäʒʒ jååttlõõǥǥâst -brosyyr (PDF 1822 kt, lääddas)

LVK Puäʒʒskääđ

Jååttlõkååsktemkõõskõs

Jååttlõkskääđ 2014-2018

Statistikk: aaut da pojjâz vuâlla pääccam puõccu 2014-2018.