Haaskakuvaus

Nykyisellään petojen haaskakuvaustoiminta on Suomessa säätelemätöntä, eikä tutkimustietoa toiminnan aiheuttamista vahingoista ja haitasta ole. Tilanne aiheuttaa massiivisia ongelmia erityisesti eteläisellä poronhoitoalueella, missä haaskakuvaustoimintaa aktiivisemmin harrastetaan. Alueilla, joilla petokannat ovat suuria, jo yksittäinen haaskakuvauspaikka kerää ympärilleen erittäin tiheän petokeskittymän.

Karhuemo pentuineen suolla. Kuvan kuvauspaikkaa ei ole määritelty. Saajaja [<a href="https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0">CC BY-SA 3.0</a>], via Wikimedia Commons

Petokeskittymien alueella ja läheisyydessä porovahinkojen määrä kasvaa. Tästä syystä haaskakuvauspaikat aiheuttavat huomattavia menetyksiä poronhoidolle. Metsähallitus ei myönnä valtion maille haaskakuvauslupia. Yksityismaiden osalta asian pikainen sääntely on välttämätöntä. Myös tutkimustietoa asiasta tarvitaan sääntelyn pohjaksi.

Haaskakuvauspaikat poronhoitoalueella tai välittömässä läheisyydessä 2019. Lähde: Ruokavirasto.