Maakotka (Aquila chrysaetos)

Kotkien määrä poronhoitoalueella on kasvanut lähelle maksimiaan: kotkien reviirit ovat täynnä. Tämän myötä myös kotkien aiheuttamat porovahingot ovat lisääntyneet. Kotka saalistaa pääasiassa vasoja, jotka se kykenee kuljettamaan pesäänsä. Kotka voi kuitenkin tappaa myös aikuisen poron lentämällä sen selkään ja puhkaisemalla kyntensä poron kylkien läpi keuhkoihin.

Suomessa vahvin maakotkakanta on juuri poronhoitoalueella. Pesivien maakotkien aiheuttamista vahingoista maksetaan paliskunnille reviiripohjaista korvausta.

Merikotkat eivät kuulu kotkakorvausten piiriin. Merikotkakannat ovat kasvaneet erityisesti pohjoisen suurten järvien ja tekojärvien alueella viime vuosina huomattavasti. Merikotkan pääasiallinen ravinto koostuu kalasta, mutta Lapissa kalavedet ovat suuren osan vuodesta jäässä. Merikotkan tiedetään käyttävän pohjoisessa ravintonaan poron haaskojen lisäksi myös itse saalistettua poroa. Tutkimustietoa asiasta ei kuitenkaan ole.

Maakotka pesintä 2019

Maksetut korvaukset maakotkien porotaloudelle aiheuttamista vahingoista 2019.

 

Raportti maakotkan, muuttohaukan, tunturihaukan sekä Oulun ja Lapin läänien merikotkien pesinnöistä 2019

Maakotkien pesimätulos oli hyvä 2019. Tunnetuista maakotkareviireistä noin 90 % on poronhoitoalueella (raportti)