Susi (Canis lupus)

Susi tappaa poroja läpi vuoden siellä, missä kulloinkin liikkuu. Eniten vahinkoja tapahtuu itäisellä poronhoitoalueella, jossa ongelmia aiheuttaa Venäjän runsas ja raja-aluetta tehokkaasti hyödyntävä susikanta.

Susien ja porojen pidempikestoinen yhteiselo samalla alueella on mahdotonta. Poro on sudelle liian helppo saalis ja vahinkokertymät nousevat nopeasti kestämättömiin mittasuhteisiin. Susien aiheuttamien porovahinkojen määrä on riippuvainen poronhoitoalueelle myönnettävistä susien poistoluvista ja poistoprosessin onnistumisesta. Mikäli päätöksenteko ja käytännön työ sujuvat tehokkaasti, myös vahinkomäärät saadaan pidettyä siedettävällä tasolla.

Susi kuuluu poronhoitoalueella muusta maasta poiketen luontodirektiiviin liitteeseen V, eli sitä on lähtökohtaisesti mahdollista metsästää. Susikannan suojelun kannalta susien liikkuminen länsirajan yli Ruotsiin on nähty tärkeänä tavoitteena. Näin pyritään ehkäisemään ruotsalais-norjalaisen susipopulaation sisäsiittoisuutta. Vaeltavilla nuorilla susilla on esteetön mahdollisuus liikkua Suomesta Skandinaviaan, sillä sulan maan aikana sudenpyynti ei käytännössä onnistu edes poikkeusluvin. Susia liikkuukin tutkimusten mukaan vuosittain rajan yli nykyisellään suojelutavoitteiden näkökulmasta riittävästi.

Susikannan hoitosuunnitelma

MMM 4/2015 (PDF 1860 kt)

Metsästysasetukset

Ajantasaiset asetukset MMM:n sivuilla